2009

Articles, Chapters and Books
NR. REFERENCE
487 Buunk, A.P. (2009). Geachte heer Darwin. In M. van Calmthout & J. Reumer (Red.), Geachte Darwin. Brieven aan de grondlegger van de evolutietheorie (pp. 35 – 37). Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep.
486 Buunk, A.P., & Pollet, T.V. (2009). Evolutionaire verklaringen van sociaal gedrag. In W.L. Tiemeyer, C.A. Thomas & H.M. Prast (Red.), De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag (pp. 239 – 260). Amsterdam: Amsterdam University Press.
485 Buunk, A.P., Pollet, T.V., Klavina, L., Figueredo, A.J., & Dijkstra P. (2009). Height among women is curvilinearly related to life history strategy. Evolutionairy Psychology, 4, 545-559.
484 Pollet, T.V., Fawcett, T.W., Buunk, A.P., Nettle, D. (2009). Sex-ratio biasing towards daughters among lower-ranking co-wives in Rwanda. Biology Letters, 5, 765-768.
483 Kenrick, D.T., Nieuweboer, S., & Buunk, A.P. (2009). Universal mechanisms and cultural diversity: Replacing the blank slate with a coloring book. In M. Schaller, A. Norenzayan, S.J. Heine, T. Yamagishi & T. Kameda (Eds.), Evolution, culture and the human mind (pp. 257-272). London: Psychology Press.
482 Buunk, A.P. (2009). Darwin in het christelijk onderwijs. In G. Mollema en C. van den Neste (Red.), Nihil Interit (uitgave ter gelegenheid van 100 jaar Willem Lodewijk Gymnasium). (pp. 58 – 59). Groningen: Willem Lodewijk Gymnasium.
481 Buunk, A.P. (2009). Laat de filosofische honden maar blaffen. De Academische Boekengids, 76, 19-20.
480 Buunk, A.P. (2009). De onvoltooide evolutie: de problematische sociale natuur van de mens. In P. Dijkstra en G.J. Mulder (Red.), Overleven in relaties is eenvoudig te leren. (pp. 197-206). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
479 Buunk, A.P. (2009). Jealousy. In: D. Sander & K.R. Scherer (Eds.), Oxford companion to affective sciences (pp. 229 – 230). Oxford: Oxford University Press.
478 Taniguchi, H., & Buunk, A. P. (2009). Reciprocity in various interpersonal relationships. In M. Hida & Y. Nagata (Eds.), Putting modern society in perspective of social psychology (pp 65 – 80). Kyoto: Nakanishiya (in Japanese) Shuppan.
477 Buunk, A.P., Brakel, T.M., Bennenbroek, F.T.C., Stiegelis, H., Sanderman, R., Van den Bergh, A.C.M., & Hagedoorn, M., (2009). Neuroticism and responses to social comparison among cancer patients. European Journal of Personality, 23, 475-487.
476 Dalley, S.E., Buunk, A.P., & Umit, T. (2009). Female body dissatisfaction after exposure to overweight and thin media images: The role of body mass index and neuroticism. Personality and Individual Differences, 47, 47-51.
475 Massar, K., Buunk, A.P., & Dechesne, M. (2009). Jealousy in the blink of an eye: Jealous reactions following subliminal exposure to rival characteristics. European Journal of Social Psychology, 39, 769-779.
474 Massar, K., & Buunk, A.P. (2009). The effect of a subliminally primed context on intrasexual competition depends on individual differences in sex drive. Journal of Research in Personality, 43, 691-694.
473 Buunk, A.P. (2009). Waarom mannen literaire prijzen winnen en vrouwen boeken lezen. Het boek als pauwenstaart. In M. Veltman, T. Lasés, M.Schalke, W. Molin, R.J. de Jong (Red.), Boekwerk in uitvoering (uitgave ter gelegenheid van Amsterdam Wereldboekenstad) Amsterdam: De Buitenkant.
472 Buunk, A.P., & Fisher, M. (2009). Individual differences in intrasexual competition. Journal of Evolutionary Psychology , 7, 37-48.
471 Klavina, L., Buunk, A.P., & Park, J. H. (2009). Intergroup jealousy: Effects of perceived group characteristics and intrasexual competition between groups. In H. Høgh-Oleson, J. Tønnesvang & P. Bertelsen (Eds.), Human characteristics – Evolutionary perspectives on human mind and kind (pp. 382 – 397). Cambridge: Cambridge University Scholars.
470 Park, J.H., Dubbs, S.L., & Buunk, A.P. (2009). Parents, offspring and mate-choice conflicts. In H. Høgh-Oleson, J. Tønnesvang & P. Bertelsen (Eds.), Human characteristics – Evolutionary perspectives on human mind and kind (pp. 352 – 365). Cambridge: Cambridge University Scholars.
469 Dalley, S.E., & Buunk, A.P. (2009). “Thinspiration” vs. “fear of fat”: Using prototypes to predict frequent weight-loss dieting in females, Appetite, 52, 217-221.
468 Massar, K., & Buunk, A.P. (2009). Rivals in the mind’s eye: Jealous responses after subliminal exposure to body shapes. Personality and Individual Differences, 46, 129-134.

Comments are closed